Çalışanlar İş Cinayetlerine Karşı Yarım Gün İş Bırakıyor!

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB Soma/Karanlıkdere’deki iş cinayetleri üzerine yarın iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. TÜRK-İŞ de yarın bir günlük iş durdurma kararı aldı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği (TTB) ortak bir açıklama yaparak “Soma’daki katliamın sorumlularını biliyoruz” diyerek yarın iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

“15 Mayıs 2014 Perşembe günü, siyah giyinip, siyah kurdeleler takarak saat 09:00’da tüm Türkiye’de, tüm işyerlerinde üç dakikalık saygı duruşu yapılarak iş bırakacak ve illerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müdürlükleri önüne yürüyeceğiz.”

Açıklamada yarın “tüm halkımızı siyah giyinmeye, siyah kurdeleler takmaya, evinin, işyerinin balkonuna, aracına siyah bezler asmaya çağırıyoruz” denildi.

DİSK Genel Merkezi’nde bir basın açıklaması yapan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da yarın 11’de Gayrettepe’de toplanıp Fındıklı’daki İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne yürüyeceklerini bildirdi.

 

 

TÜRK-İŞ’ten iş durdurma

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)  de yarın tüm işyerlerinde bir gün süreyle işi durdurma kararı aldığını duyurdu.

“Konfederasyonumuza üye tüm işçilerimiz, sabah işyerlerine gidecek, şehit madencilerimiz için saygı duruşunda bulunacak ve bütün gün çalışmama haklarını kullanacaklardır.” (YY)

http://www.bianet.org/bianet/emek/155665-calisanlar-is-cinayetlerine-karsi-yarim-gun-is-birakiyor