Is the Religious Political? 10.4.2017 Prison Radio

http://www.prisonradio.org/media/audio/mumia/religious-political-952-mumia-abu-jamal